Ordförande

Ingemar Karlsson   

karlsson1953@hotmail.com

031-23 20 76, 0703-22 26 36

Viceordförande

Magnus Svensson 

jmsmotorsport@hotmail.com 

0737-411810

Sekreterare

Sixten Berglund 

sixten.berglund@swipnet.se

031-322 23 77

Kassör

Mats Jern  

mats.jern@compaqnet.se

0703-50 01 88

Ledamot

Mathz Andersson

mathzandersson@hotmail.com

0737-66 10 20

Ledamot

Stefan Bengtsson 

Stefan.Bengtsson@volvo.com

0739-02 31 77            

Ledamot

Ulrich Wilhelmsson 

ulrich.wilhelmsson@volvo.com

Suppleant

K-G Andersson

kentgandersson@hotmail.com

0707-90 29 77

Suppleant

Jimmy Svensson 

0704-414729

Hur man tar sig till Torslanda MP